Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir?

vatandaş hak ve sorumlulukları

Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir.Vatandaşlık, ülkede yaşayan tüm insanların din,dil, ırk özelliklerine bakmadan birbirine bağlanma şeklidir. Vatandaş, bir vatan üzerinde yaşayan her bireye denir. Yurttaş ile anlama geliyor.

Devletin vatandaşa karşı görev ve sorumlulukları bulunuyor. Başka ülkelerin tehlikelerine karşı kendi ülkesini korumak.Vatandaş için elektrik, su, eğitim, ulaşım, güvenlik biri konularda hizmet vermek.Halkın yönetime katılmasını sağlamak. Demokratik, özgür ve kanunlar önünde herkese eşit şekilde yaşamasını sağlamak.

Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir

Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımız nelerdir
Anayasal hak ve sorumluluklarımız

Vatandaşlık hak ve ödevlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında açıkla belirtilmiştir.Devletin görevleri olduğu gibi vatandaş olarak bizimde hak ve sorumluluklarımı vardır. Hak, bireylere kanun ve anlaşmaların tanıdığı tüm yetkilere denir.

Vatandaş temel haklarımız

 • Kişi hak ve hürriyeti
  • Kişi dokunulmazlığı
  • Kişi hürriyeti ve güvenliği
  • Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
  • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  • Din ve vicdan hürriyeti
  • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler
  • Ailenin korunması
  • Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  • Çalışma ile ilgili haklar
  • Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
  • Ücrette adalet sağlanması
  • Sağlık, çevre ve konut hakkı
 • Siyasi hak ve ödevler
  • Türk vatandaşlığı
  • Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
  • Kamu hizmetine girme hakkı
  • Dilekçe hakkı

Vatandaş sorumluluklarımız nelerdir

 1. Yasaların gerektirdiği kurallara uymak
 2. Vergi vermek
 3. Haklarını ve sorumluluklarını bilerek ona göre
  hareket etmek
 4. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
 5. Askere gitme görevini yerine getirmek
 6. Kanun ve toplum kurallarını benimseyerek
  bunlara saygılı olmak
  7.Demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi kavramları
  benimseyerek bunlara uygun davranmak
 7. Diğer bireylere karşı saygı ve sevgi dolu olarak toplumun huzurunu bozmadan yaşamak
 8. Şiddetten uzak durup her zaman barışı savunmak
 9. Her türlü çıkarcılığa ve ayrımcılığa karşı
  çıkarak bu tarz davranışlardan uzak durmak.
Paylaş:
Ayrıca bkz :  Sesli ve sessiz harfler nelerdir? Özellikleri nelerdir