Ütopik ne demek ?Ütopya ve distopya ne demek

Ütopya, Ütopik, Distopya ne demek? Ütopik anlatım nedir. Mükemmel bir şeyleri anlatırken neden ütopik tasvire başvururuz.

Paylaş:
ütopya

Ütopya,yasalar, devletin ve ideal koşullarda her şeyin mükemmel işlediği, kusursuz hayal edilen bir yer için kullanılan terimdir.Sosyal adaletin egemen olduğu hayali bir dünyayı ve yasaların olduğu yeri temsil eder.Ütopik ne demek, Ütopyaya dayanan ve onun içindekileri tasvir etmek için kullanılan terimdir.

Ütopya
Ütopya ve ütopik düşünmenin hakim olduğu yer

Ütopya, insanların hayal ve umutlarını sembolize eder. İmkansızlık ile aynı anlama gelir. Çünkü sunduğu mükemmel bir toplumda ideal bir yaşam standartların ulaşılmayacağı görülür.

Ütopya terimi, Thomas More‘un 1551 yılında yayınlanan ekonomik, eşitlik ve ferah seviyesinin yüksek olduğu, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir toplumu betimleyen Ütopya romanından alınmıştır.

Ütopik anlatım ne demek

Ütopik ne demek, Ütopya özelliklerini taşıyan ve ütopyaya dayanan anlatımlar için kullanılır.Ütopik anlatım, gerçekte var olmayan ama hayali olarak tasarlanan bir alem.

TDK ütopik ne demek?

Türk Dil Sözlüğünde Ütopik Hayalî anlama geliyor. Gerçekte olmayan bir ifade

Ütopik düşünmek nedir?

Kötüye yer verilmeyen daime iyiyi düşünmek.Toplum yaşantısının harika olarak yaşandığı, mükemmel yasa ve hükümetin hakim olduğu bir düşünce sistemi.

İyimser ve kötümser düşünceleri iyimser gibi anlatılara Ütopya olarak adlandırılır. Kötümser vizyonları anlatan anlatılara anti ütopya denir.

Distopya nedir

Distopya nedir
Distopyanın hakim olduğu dünya

Ütopya teriminin tersi, George Orwell’in 1984 kitabında veya Aldous Huxley‘nin Cesur Yeni Dünyası’nda yaptığı çalışmada görülen distopyadır .

Distopya, Ütopya’nın tam tersi bir düşünce yapısına sahiptir. Ütopya’nın insanın mükemmelliği varsayımına meydan okur ve mükemmel toplumların olasılığını ortadan kaldırır.

Ütopyalar gibi, distopyalar da toplumları değiştirme olasılığını önerir ve tasvir eder.Fakat ütopyalardan farklı olarak, onlara umutlu ve mükemmel bir çözüm sunmazlar.Keskin olarak yeni bir geleceği kabul etmezler.

Ayrıca bkz :  Sosyal medyada influencer nedir ?

Distopya terim olarak ilk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır. Distopya hükümeti baskıcıdır ve distopya toplumunun vatandaşları onlar hakkında olumlu görüşe sahip değildir.

Ütopya ve distopya arasındaki fark nedir?

Ütopyalar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Barışçıl hükümet
  • Vatandaşlar için eşitlik
  • Eğitim, sağlık, istihdam ve benzerlerine erişim
  • Güvenli bir ortam

Aksine, distopyalar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Genellikle kontrol eden, baskıcı bir hükümet
  • Ya herkes için aşırı yoksulluk ya da en zengin karakterler ile en fakir karakterler arasında büyük bir gelir farkı
  • İnsanların zihinlerini kontrol eden propaganda
  • Özgür düşünce ve bağımsız düşünce yasak
Paylaş: