Türk Bayrağının tarihi ve anlamı nedir

Türk Bayrağının tarihi ve anlamı nedir 1

Türk bayrağı , İstiklal Marşı, bağımsızlığı simgeleyen, kazanılan zaferleri, yaşanılan zorlu ancak şanlı geçmişi ve umut dolu geleceği tasvir eden Türk halkının kutsal ve değerli kimliğidir.

Bu bağlamda Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın tarihi ve anlamı hakkında bilgi edinilmesi vatana olan sevginin ,minnetin bir işaretidir. Tüm bu nedenlerden dolayı uğrunda kanlar dökülen bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın anlam ve tarihini daha yakından inceleyelim.

Tarihi anlamı

Ülkelerin bağımsızlık simgesi olan bayrak, milli değerleri yansıtan ve her ulusa mahsus farklı renkler barındıran kumaş olarak tanımlanır.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin de kendine has bayrağı vardır.Bu bayrağa olan tutku ve değer ülkenin şanlı tarihine gösterilen saygıyı temsil etmektedir. Bu kadar büyük önem taşıyan bayrağın tarihine ve anlamına daha yakından bakalım.

Ay – yıldızın anlamı

Türk bayrağının tarihi ile ilgili çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan gerçeğe en yakın olanı ise Türk bayrağının 1. Kosova Savaşı sırasında benimsenmesidir.

Bu varsayımın nedeni ise Türk bayrağındaki ay ve yıldızın Türk tarihine baktığımızda İslam’dan önce sık sık kullanılmasıdır.

1. Kosova Savaşı, 1389 yılında Osmanlı Devleti ,Sırbistan yönetimindeki Balkan İttifakı ile bazı Türk beylikleri arasında yapılmıştır.

Savaşı Türkler kazansa da binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bu doğrultuda, rivayete göre savaş sonrasında şehitlerin yerde biriken kanlarına ay ve yıldız yansımış.Böylece bayrağın ilk tomurcukları burada atılmıştır.

Bayrağın doğuşu 1389 yılında atılsa da 400 yıl sonra bugünkü haline en yakın şekliyle 3. Selim tarafından 18. Yüzyılda kullanılmıştır. 1884 yılında Abdülmecit tarafından alınan kararla bayrak üzerindeki 8 köşeli yıldız, 5 köşeli olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca bkz :  Boyama sayfaları Pdf :Lol - Unicorn - Hayvanlar

Türk Bayrağının Anlamı

Türk bayrağının anlamı, herkes için farklı anlamlar ifade etse de kutsal değerler barındırmaktadır. Bayraktaki 8 köşeli yıldız, Osmanlı döneminde zaferlerle dolu geçmişini simgelemekteydi. Günümüzde yıldız bağımsızlığı simgeler.

Ayın anlamı ise bazılarına göre İslam dinine bazılarına göre ise Türk inanışındaki Gök Tanrı inancına göre yorumlanır. Tüm bu anlamlara rağmen, gerçek olan bir nokta vardır ki o da bayrağın çeşitli köken ve inançlardan gelen tüm toplumları aynı çatı altında birleştirmesidir.

Türk bayrağının rengi bilinenin aksine kırmızı değil, aldır. Al renk, Türk tarihinde kutsal ve tanrısal bir renk olarak nitelendirilmektedir. Al, allamak sözünden gelir.Bu da övmek, kutsamak anlamları taşır.

Türk Bayrağının genişlik ve boy oranı ölçüleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Türk bayrağı genişlik ve boy oranı ölçüleri
Kaynak : https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/bayrak/
Paylaş: