Tek ve çift sayılar nelerdir? Nasıl bulunur?

tek ve çift sayılar

2 ( iki) ile bölünebilen ve 0 (sıfır) kalanını veren sayılara çift sayılar denir. Tek sayılar, 2’e tam bölünemeyen sayılardır. Tek sayılarda kalan her zaman 1 (bir)’dir.

Matematikte tamsayılar çift veya tek olarak iki gruba ayrılır. Tek haneli sayıların 2 ile bölünme durumlara göre kalan sıfır olanlar çift veya kalan bir olan durumlarda tek sayıdır.

Tek ve çift sayıları nasıl buluruz?

Çok haneli veya uzun basamaklı sayılarda bu durum birler basamağında ya da en sağdaki rakama bakılarak ( bölme işlemi yapılarak) tespit edilir.

  • 1,3,5,7 ve 9 ile biten sayılar tek sayılardır. Örnekler 31, 53 ,65, 87,99 gibi sayılar örnek verilebilir.
  • 0,2,4,6 ve 8 ile biten sayılar çift sayılardır. Örnekler : 24,36,48,50 çift sayılardır

45,84,15,69,22,11,34

Yukarıdaki sayıları son hanelerine göre tek veya çift sayılar olarak gruplandıralım.

  • 45 sayısının son hanesi 5 olduğu için tek sayı
  • 84 sayısının son hanesi 4 olduğundan çift sayı
  • 15 sayısının son hanesi 5 olduğundan tek

Genel olarak gruplandırdığımızda

Tek sayılarÇift sayılar
45 15 69 1184 22 34
Tek ve çift sayıların gruplandırılması

Tek ve çift sayılar nelerdir? Nasıl bulunur? 1
Tek ve çift sayıları gruplandırın.

Tek ve çift sayıları online olarak oyun oynayarak öğrenebilirsiniz.

adreslerinden öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Paylaş:
Ayrıca bkz :  Dövme modelleri: 17 Göğüs - bilek - boyun dövmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir