STEM nedir neden önemlidir

stem nedir neden önemlidir
Stem nedir, ingilizce anlamı “Kök” demektir. Nasıl ki bir ağacın yeşerip büyümesinde en büyük rolü kök alıyorsa. Eğitim sisteminde de kök görevini öğrenci alıyor. Öğrenciler daha kök halinde iken daha iyi yeteneklerine ve geliştirebilecekleri yeteneklere göre o kök bir sonraki kuşağa kendi genlerini taşıyabilsin.
Stem ile yetişen öğrenciler daha analitik düşünebiliyor ve teknolojik gelişmelere daha kolay adapte olabilmektedir. Stem, ekonomik ve ve önderlik alanında büyüme için önemli görülmektedir.

STEM neden önemlidir

Ülkemizde Stem ile ilgili yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlanırken ABD’de 2012 yılından bugüne Stem sistemi ile ilgili eğitim verebilecek öğretmenler yetiştirilmeye başlandı bile.
Stem nedir ne anlama gelir, Fen (Science) , Teknoloji (Technology ), Mühendislik(Engineering) ve Matematik (Mathematics ) kelimelerin baş harflerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

STEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

STEM öğretmenlerinin yetiştirilmesi için STEM programı veya metodu bazı imkanlar sağlamalıdır. Bunlardan ilki mesleki gelişim ve eğitimlere katılmaları için imkan sağlamak daha sonra STEM eğitiminin uygulanmasının ve değerlendirilmesi için okul yönetimi ile birlikte çalışmak.
Bunların dışında Özdemir’e göre “Okullarda ilgili öğretmenlerden oluşan STEM zümrelerin kurulabileceği ve bu zümreler okullarda STEM ile ilgili neler yapılabileceğini planlaması hedeflenebilir. Üniversitelerde STEM merkezleri kurulabilir ve bu merkezler öğretmen ve öğrencilere eğitim ve etkinlik desteği sağlayabilir. “Ülkemizde bu kapsamda uygulanan ilk mesleki gelişim programı, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan STEM öğretmeni eğitim programıdır. Bu program ile STEM’e uygun bir öğretmen eğitimi ve taslak STEM öğretim programı oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda öğretmenlere STEM eğitimi sertifikası verilmektedir (Bahçeşehir Üniversitesi, 2016).

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi önerilen STEM Eğitimi Eylem Planının 5 aşamalarda gerçekleşmektedir.

Ayrıca bkz :  TYT konu dağılımı ve soru sayısı nedir?

Stem eğitim aşamaları nedir

  1. STEM Eğitimi merkezlerinin kurulması,
  2. Bu merkezlerde üniversitelerle işbirliği içerisinde STEM eğitimi araştırmalarının yapılması,
  3. Öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımını benimseyecek şekilde yetiştirilmesi,
  4. Öğretim programlarının STEM eğitimini içerecek biçimde güncellenmesi,
  5. Okullardaki STEM eğitimi için  öğretim ortamlarının oluşturulması ve ders materyallerinin sağlanması

Türkiye’ de aynı zamanda öğretmenden beklenen kendi uzmanlık alanı dışında bir diğer STEM disiplinine özel bilgi, beceri, tutum ve öğretim yöntemlerini, zümreler arası işbirliğini destekleyen mesleki öğrenme toplulukları vasıtasıyla öğrenmeleridir. (STEM Türkiye Raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2015) Türkiye’de fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimlerinde bütünleşik öğretmenlik bilgilerini güçlendirici ortak dersler almalarına imkân verilmeli ve zengin bir hayat deneyimine sahip olmaları teşvik edilmelidir (Corlu, 2012; Çorlu, 2013). Hizmet içi eğitimde Fen ve Matematik öğretmenlerine STEM perspektifinden öğretilmesi için gerekli pedagojik desteğin sağlanması için hem MEB hem de TÜBİTAK’ın özellikle eğitim fakültelerindeki akademisyenlerin katkıları ile sürekli hizmet içi eğitim modülleri oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

Paylaş: