Servet-i Fünûn edebiyatında bulunan şair ve yazarların isimleri?

serveti-fünun

Servet-i Fünûn Şairleri:

Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Hüseyin Siret Özsever
Hüseyin Suat Yalçın
Süleyman Nazif (İbrahim Cehdi)

Yazarları:

Halit Ziya Uşaklıgil
Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Rahmi Gürpınar (bağımsız yazar)
Ahmet Rasim (bağımsız yazar)
Mehmet Rauf
Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Paylaş:
Ayrıca bkz :  Soy ağacı nedir?Soy ağacında kimler bulunur