Orhun yazıtları kim tarafından bulundu

Orhunkitabeleri

Göktürk yazıtları, diğer bir ismiyle Orhun Kitabeleri:

Yollug Tigin tarafından dikilmiştir.
✔ Orhun vadisinde bulundukları için Orhun Abideleri olarak geçer.
✔ Günümüzde Moğolistan sınırları içindedir.

Paylaş:
Ayrıca bkz :  Sağlıkta kalite sistemi (SKS) nedir?