Nazır ve nazırlık nedir? Günümüz nazırlıklar

Nazır ne demek
Aynı kökene sahip olan nazır ve nazırlık ne kadar benzerlik gösterse de anlam olarak çok farklıdırlar.Osmanlıca’da nazırlık ne demek, bunu farklı olaylarla ilişkilendirdiğimizde farklılıkları görebiliriz.
1.) Nazır, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1826 sonrası kabine üyelerine verilen isimdir.
2.) Nazır, Bakan, vekil anlamı taşımaktadır.( Hariciye Nazırı )
3.) Nazır, Bir yöne bakan, yüzü oraya dönük, bir yeri gören anlamı taşır. ( Boğaza nazır bir evi vardır )

Günümüzde nazırlık karşılığı

Nazır ne demek, şuan ki bakanlıklara verilen isimdir.Osmanlı zamanında bulunan bir kaç nazırlık.
  • Harbiye Nazırlığı
  • Nafıa Nazırlığı
  • Bahriye Nazırlığı
  • Hariciye Nazırlığı
  • Dahiliye Nazırlığı
  • Maliye Nazırlığı
  • Maarif Nazırlığı
  • Adliye Nazırlığı
Nazırlığın gelişimi , II.Mahmud zamanında Divan Teşkilatı kaldırılarak kuruldu. Nazırlığın günümüzdeki karşılığı “Bakanlık” olarak bilinir.
Paylaş:
Ayrıca bkz :  TYT konu dağılımı ve soru sayısı nedir?