Lehine – aleyhine ne demek?

Lehine - aleyhine ne demek? 1

Aleyh, köken olasan Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir durumun olumsuz sonuçlanması anlamına gelir.

Leh ise durumun pozitif yani olumlu sonuçlanmasını ifade eder.

Lehine,olay ve durumlar karşısında olumlu ifadedir. Aleyhine ise lehine tam tersi, olumsuz durumu göstermektedir.

Lehine nedir?

Kişi veya kişiler hakkında yarar sağlayan durumdur. Bu davada elde edilen bulgular şirketiniz lehinedir.

Tüm söylediklerin arkadaşın lehine olacaktır.

Aleyhine nedir

Lehine olmayan durumun yarar sağlamayan bu olayda zararlı çıkabilir ifadesidir.

Hukukta bu iki kelime çok sık kullanılmaktadır.

Senin lehine ne demek

Olayın senin yararına olacağını, tüm çıkarlar senin içindir.

Lehine olumlu mu?

Evet lehine bir durum olumlu sonuç demektir

Örnek cümleler:

Lehine ve aleyhine konuşma
Lehine konuşma
  • Bu konuşman onun aleyhinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
  • Bu olay senin lehine dönüyor.
  • Dava senin aleyhine giderken ortaya çıkan şahit senin lehine konuştu

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde ,

Aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak): Çekiştirmek, yermek.

Örnek cümle:

Aynı anlayıştan hareketle, hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir delilin şüpheli veya sanığın lehine ya da aleyhine olmasının bir önemi yoktur.
Rusya'nın öncülüğündeki uluslararası görüşmelerde henüz bir milim gelişme olmadığı gibi Ermeniler lehine oldu-bittiye getirilmektedir.
Kaynak Yeniçağ: Azerbaycan'a Saldırı... - Yavuz Selim DEMİRAĞ
Ceza muhakemesinde bir hususun hangi delille ispat olunacağı konusunda sınırlama bulunmayıp, yargılamayı yapan hakim, hukuka uygun şekilde elde edilen delilleri kullanmak suretiyle, sanığın aleyhine olduğu kadar lehine delilleri de araştırıp değerlendirerek, her türlü şüpheden arınmış bir neticeye ulaşmalıdır.

Kaynak : Barobirlik
Paylaş:
Ayrıca bkz :  Android web sayfasını pdf olarak kaydetme