Fotosentez nedir nasıl gerçekleşir

Fotosentez nedir nasıl gerçekleşir 1
Fotosentez denklemi, ototrof canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez nedir, ışık enerjisi + sentez anlamına gelir. Algler ve yeşil bitkiler gibi klorofili olan canlılarda ışık enerjisinden yararlanır ve inorganik H2O ile CO2 den glikoz sentezlenir.
fotosentez denklemi
Fotosentez denklemi
 

Ekosistemde fotosentez nedir

Ekosistem açısından fotosentez oldukça önemlidir. Fotosentezle CO2 atmosferden alınır ve yerine oksijen verilerek denge sağlanır. Fotosentez yapamayan ve besinlerini dışarıdan almak zorunda olan heterotrof canlılarda solunumla üretilen CO2 fotosentezle oksijene dönüştürüldüğünden ekolojik denge kurulur.

Fotosentez olayı nasıl gerçekleşir?

Yeşil bitkilerdeki fotosentez bitkideki yeşil kısımlardan özellikle yapraklarda gerçekleşir. Yaprakların alt ve üst yüzeyinde tek tabakalı epidermis hücreler vardır. Bunlar kloroplast bulundurmaz ve fotosentez de yapmaz.
 
Epidermis tabakalarının arasında ise mezofil tabakası olur. Buradaki palizat ve sünger parankiması hücreleri kloroplast taşıyarak, fotosentez yapar. Kloroplast yapısındaki üst üste dizili olan granum plakları olur. Bunların her birine tilakoit adı verilir. Fotosentezde ışığa bağlantılı olan reaksiyonlar ise, tilakoit zarlarında olur. Ara lamellerle birbirine bağlanan granumlar arasındaki boşuklarda stroma ara maddesi vardır. Bu madde içinde de RNA, DNA, ribozomlar, fotosentez enzimleri bulunur. Stromad ışığa bağlı olmayan reaksiyonlar olur.

Fotosentez denklemi nedir

Fotosentez tepkime denklemi genel olarak aşağıdaki gibidir. (CH2O)n karbonhidratların gösterimidir. Fotosentezde ışık enerjisinin klorofil tarafından kullanılmasıyla 2 molekül su girmekte, 1 molekül su oluşmaktadır.
CO2 + 2H2O <======> (CH2O)n + O2 + H2O
İlk denklemi altıyla çarptığımız zaman çıkışta 6 karbonlu karbonhidratı bulunan glikozu alırsınız.
6CO2 + 12H2O <======> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
 
Denklemi sadeleştirdiğimizde; 12H2O tepkimeye girse de, sonuçta 6H20 oluştuğu için net 6H2O çıkar.
6CO2 + 6H2O <======> C6H12O6 + 6O2
Fotosentezin sonucunda meydana gelen serbest oksijenin kaynağı ise; CO2 değil H2O olur. Bilim adamları ağır izotop deneyiyle bunu ispatladığından, oksijenin fotosentezdeki sudan oluştuğunu kesin olarak bulmuşlardır. CO2 yapısındaki oksijende, C6H12O6 dan yani üretilen besin yapısına katılır.
Paylaş:
Ayrıca bkz :  Yaz için tesettür mayo ve model çeşitleri