CEO (Genel Müdür) Nedir ?

CEO (Genel Müdür) Nedir ? 1

CEO (Genel Müdür) Nedir ?

İcra başkanı (CEO) bir kuruluşta en üst sırada yer alır ve mevcut plan ve politikaları uygulamaktan, işin başarılı yönetimini sağlamaktan ve gelecek stratejisini belirlemekle sorumludur.
Genel olarak organizasyonun başarısından veya başarısızlığından sorumludur. Bu nedenle CEO, kuruluşun uyumluluk , finans,  insan kaynakları , yasal, pazarlama, operasyonlar, satış ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli işlevlerini yönetmektedir  . CEO , çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar dahil olmak üzere farklı seçim bölgelerinin veya paydaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu işlevleri denetler  .
Genel Müdür ünvanı, en çok bu pozisyonu haklı çıkarmak için çalışan sayısı ya da geliri açısından yeterince büyük kar amacı gütmeyen işletmeler tarafından kullanılır. Bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar ayrıca en üst düzey kişisinin CEO unvanını almasını da tercih eder. İş kanunları ayrıca terimin bir işletme içinde kullanılıp kullanılmadığını da etkiler. Şirketler, yasalara göre, CEO’lara, diğer baş memurlara ve  yönetim kurullarına sahip olmalıdır . Bir limited şirket ( LLC ), kendisini bir şirket gibi yapılandırabilir ve bir CEO’su olabilir, ancak LLC’yi yöneten yasalar zorunlu değildir.
Ek olarak, bazı ticari ve kar amacı gütmeyen kuruluşların CEO olarak üst düzey bir işlevi vardır, ancak başkan veya genel müdür gibi diğer unvanları tercih ederler.

CEO sorumlulukları ve rolleri

Bir CEO’nun kilit sorumlulukları genellikle bir kuruluştan diğerine aynı olmasına rağmen, bir CEO’nun kesin görevleri şirketin büyüklüğü ve bir kamu şirketi olup olmadığı veya özel olarak tutulması gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Başlangıçta veya küçük bir aile işletmesinde CEO,   genellikle büyük bir şirketin CEO’sundan daha fazla günlük işlemler ve yönetim görevleri gerçekleştirir.
CEO’nun temel görevlerinden biri stratejiyi geliştirmek, iletmek ve uygulamaktır. Bu bağlamda Genel Müdür , kuruluşun misyonunu en iyi şekilde yerine getirip getirmediği konusunda, diğerleri arasında bütçeleri , yatırımları, pazarları, ortaklıkları ve ürünleri takip edecek ve uygulayacak şekilde eylem planını belirler  . işletmelerin çoğunda veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda olduğu gibi , aynı zamanda bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda olduğu gibi, belirli insani veya hayırsever hedeflere ulaşmak  için.
Diğer kilit görevler arasında stratejik hedeflere ulaşmak için liderlik ve personel örgütlenmesi  ; Riski sınırlamak ve yasa ve yönetmeliklere uymak için uygun yönetim ve kontrollerin mevcut olmasını sağlamak; çeşitli paydaşlara değer tanımlamak ve daha sonra değer vermek; ve bir kriz durumunda da dahil olmak üzere her zaman liderlik sağlamak.

Personel alımı ve tutmasında CEO rolü

CEO ayrıca yürütme ekibini oluşturan liderleri işe almaktan sorumludur; CEO, CEO tarafından belirlenen standartlara uymayanların kovulmasından eşit derecede sorumludur. Bu  diğer baş memurlar  , CEO’ya işlevsel alanlarda danışmanlık yapmakla görevlidir; mali sorumlusu (CFO), maliyesi üzerinde pazarlama şefi (tavsiyede CMO ) pazarlama vb. Bu yöneticiler, CEO’nun stratejiyi belirlemesine ve CEO’nun daha sonra belirlediği politika ve yönergeleri uygulamaya yardımcı olur. Sırasıyla, bu yöneticiler, fonksiyonel alanlarını  CEO adına yönetmekle sorumludur  .
Genel Müdür ayrıca, kurumun çalışanlarının sergilemesini istediği tutum, davranış ve değerleri belirlemeye yardımcı olarak ve ardından bu duruşları modelleyerek ve İK departmanının yanı sıra diğer liderlerin de destek vermesini sağlayarak organizasyonun kültürünü oluşturmaktan sorumludur. .
Bir kuruluşun yönetim kurulu genel olarak CEO’yu işe alır ve değerlendirir; aynı zamanda tazminatı belirler ve CEO’nun performansından memnun değilse CEO’yu kovabilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanlık görevini de üstlenebilecek olan CEO’nun yönetim kuruluna düzenli olarak bilgi vermesi beklenmektedir.

Benzer pozisyonlar

C-suite pozisyonu olarak CEO, bir şirketin stratejisini belirleyen yönetici personelin bir parçasıdır. Bir şirketteki düşük rütbeli çalışanların çoğu teknik bilgi birikimine ihtiyaç duyarken, C-suite yöneticilerinin liderlik ve ekip oluşturma becerilerine ihtiyacı vardır. Ek olarak, C-suite yöneticileri genellikle daha iyi bir iş zekası gerektirir çünkü kararları bir şirketin genel yönü ve başarısı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Diğer C-suite konumları CFO, COO ve CIO’yu içerir .
Bir CFO’nun rolü, bütçe derlemeyi, harcamaları ve geliri izlemeyi, finansal verileri analiz etmeyi ve bu bilgileri CEO’ya rapor etmeyi içerir. Baş finans sorumlusunun rolünün diğer bir kısmı, bir şirket ile şirketin iş yaptığı tüm bankalar, borç verenler veya finansal kuruluşlar arasındaki bağlantıdır.
Benzer bir diğer rol ise COO‘dur (baş işletme görevlisi). Baş işletme sorumlusu, genellikle bir şirketin bir CEO için yapamayacağı kadar büyük olması durumunda, genellikle bir şirketin içindeki operasyonları ve günlük fonksiyonları denetler. Baş işletme görevlisi doğrudan CEO’ya rapor verir ve tavsiyede bulunurken, CIO ve CFO ile de yakından çalışır.
Baş medya sorumlusu ve baş dijital görevli gibi unvanlı başka C-suite pozisyonları var , ancak tam başlıklar ve roller şirketten şirkete değişiyor. Örneğin, bir sağlık şirketi bir baş sağlık görevlisine ihtiyaç duyacaktır ve ileri teknoloji şirketleri genellikle bir baş yenilik görevlisi görevlendirmektedir.

Başarılı CEO örnekleri

En iyi CEO’lar, çalışanlarının koşullarını ve yaşamlarını eşzamanlı olarak iyileştirirken aynı zamanda şirketlerinin finansal başarısını iyileştirmede de başarılı olabilirler.
Paylaş:
Ayrıca bkz :  Yaz için tesettür mayo ve model çeşitleri