Atatürk’ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri

Atatürkün hayatı

Atatürk, Selanik’te 1881 senesinde dünyaya geldi ve Mustafa ismini aldı.  Babası Ali Rıza Efendi, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yerel bir milis biriminde teğmendi. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik’in batısında yaşayan bir çiftçi ailenin çocuğuydu. Ulu Önder’in Ömer, Fatma, Naciye ve Ahmet isimli kardeşleri küçük yaşlarda öldü. Hayatta kalan sadece Makbule isimli kardeşi oldu. Ali Rıza Efendi, oğlu Mustafa henüz yedi yaşındayken yaşamını yitirdi. Yine de oğlunun kişilik gelişiminde önemli etkileri oldu. En önemlisi de asker olarak yetişmesini ve eğitimini hem modern hem de laik bir okulda sürdürmesini sağladı.

Atatürk’ün Eğitim Hayatı

Atatürk’ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 1

1887 senesinde ilk öğrenimine başlayan küçük Mustafa, annesinin isteği üzerine Hafız Mehmet Efendi Mektebi’nde eğitim aldı. Kısa bir süre sonra babası, çağdaş eğitim sunan Şemsi Efendi Mektebi’ne devam etmesini istedi. Mustafa bu okulda öğrenimine devam ederken babası hayata veda etti. Ali Rıza Bey’in ölümünün ardından Zübeyde Hanım, üvey kardeşinin Selanik dışındaki çiftliğine taşındı. Bir zaman sonra Mustafa’nın eğitimsiz büyüyebileceğinden endişe duyarak, onu Selanik’e geri gönderdi. Halasının yanında kalarak eğitimine kaldığı yerden devam eden Mustafa, Şemsi Efendi Mektebi sonrasında kısa bir dönem Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne gitti. 1894 senesinde kendi kararı ile Askeri Rüştiye’ye başvurdu ve eğitim hayatını bu okulda sürdürmeye başladı. Arkadaşları arasında bütün özellikleriyle kendisini gösteren Mustafa, öğretmenlerinin de sevgisini kısa sürede kazandı. Matematik öğretmeni, genç öğrencisinin zekası ve yetenekleri karşısında kendisine Kemal adını verdi. O günden sonra genç öğrenci artık Mustafa Kemal oldu.

Mustafa Kemal, Askeri Rüştiye eğitimini tamamladıktan sonra 1896 senesinde Manastır Askeri İdadisi’ne başladı. Bu okulda Ali Fethi Okyar ve Ömer Naci’yle arkadaşlık etti. Mustafa Kemal, askeri eğitimine devam ederken, diğer yandan da yabancı dil eğitimine ağırlık veriyordu. Manastır Askeri İdadisi’nden mezun olan Mustafa Kemal, 1899 senesinde Harp Okulu’na başladı. Başarılı bir Harp Okulu eğitiminin ardından, Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1902’de girdiği Harp Akademisi’nden ise Kurmay Yüzbaşı olarak 1905 senesinde mezun oldu ve eğitim hayatını tamamladı.

Ayrıca bkz :  Kahve içerken dinlenecek şarkılar

Atatürk’ün Askeri Hayatı ve Başarıları

Atatürk’ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 2

Harp Akademisi’ni bitiren Mustafa Kemal, görev için Şam’a gitti ve beşinci orduya dahil oldu. Bu gelişmeyle birlikte Mustafa Kemal’in askerlik hayatı başladı. Şam’da Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile görev yaptı ve önemli pek çok başarıya imza attı. Ayrıca Vatan ve Hürriyet isimli cemiyeti kurdu. Şam’daki görevini tamamlamasıyla birlikte, Manastır’a üçüncü orduya geçiş yaptı. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kapattı ve bunu bir zaman sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirdi. İlerleyen dönemlerde İttihat ve Terakki ile ters düştüğünden, bu cemiyetten ayrıldı. Nedeni ise cemiyetin siyaset ile ilgilenmesiydi. Oysa Mustafa Kemal, orduyla siyasetin ayrı olması gerektiğine inanıyordu.

Atatürk’ün askeri başarıları şu şekilde sıralanabilir:

31 Mart Olayı

Atatürk’ün Selanik’te bulunmasından iki sene sonra İstanbul dolaylarında bir isyan çıktı. Bu, meşrutiyete karşı bir isyandı. İsyanı başlatan kişiler, aslında yeniliklere karşı olan kesimdi. İsyanın bastırılması amacıyla Selanik’te bir ordu oluşturuldu. Ordunun başında ise Mahmut Şevket yer alıyordu. Kurmay Başkanı olarak da Mustafa Kemal görevliydi. Büyük bir zafer ile atlatılan 31 Mart Olayı’ndan sonra Atatürk, ilk kez tarih sahnesinde çıkmış oldu.

Trablusgarp Dönemi

Trablusgarp bölgesinde görev alan Atatürk, buradaki Derne, Bingazi ve Tobruk alanlarında önemli başarılar elde etti. İtalyan askerlerinin Trablusgarp’ı ele geçirmesinden sonra bölgeye gönderilen Atatürk, burada gazeteci kılığında Şerif Bey olarak tanındı. Halkı mücadele için bir araya getiren Mustafa Kemal, İtalyanlara karşı önemli bir zafer kazandı. Bu başarısı ile Atatürk, binbaşı rütbesine yükseldi.

Balkan Savaşları

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları çıkınca İtalyanlar ile anlaşma yaparak, Trablusgarp bölgesini onlara verdi. Mustafa Kemal, Balkan Savaşları için Gelibolu Yarımadası’na gönderildi. Burada görev yaptığı seneler içinde büyük tecrübeler edinen Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarıyla öne çıkar.

Ayrıca bkz :  Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma numarası

Birinci Dünya Savaşı

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı döneminde birçok cephede mücadele etti ve büyük zaferler kazandı. Bu cepheler Çanakkale, Suriye ve Kafkasya cepheleriydi. Ayrıca, Çanakkale Cephesi’nde kazanmış olduğu zafer neticesinde kendisine Albaylık unvanı verildi ve ülke genelinde tanınırlığı arttı.

Kurtuluş Savaşı

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı zamanında uzun bir dönem askeri görevlerini yürüttü ve yüksek başarılar kazandı. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basması ve ordu komutanı olarak Kurtuluş Savaşı’nda önderlik etmesi, tarihimiz açısından mühim gelişmelerden biridir. O dönemlerde farklı cephelerde mücadele veren Mustafa Kemal, Büyük Taarruzda Başkomutanlık unvanını alıp, ülkemizi kurtaran bir zafere imza attı.

Atatürk’ün Silah Arkadaşları

Atatürk’e askeri yaşamında eşlik eden, birçok silah arkadaşı vardı. Bunların çoğu, aynı zamanda yakın dostlarıydı. Mustafa Kemal’in silah arkadaşları:

 • Fevzi Çakmak
 • Ali Fuat Cebesoy
 • Celal Bayar
 • Falih Rıfkı Atay
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Fethi Okyar
 • Hasan Rıza
 • Kazım Karabekir
 • Cevat Abbas Gürer
 • Kazım Özalp
 • Kılıç Ali
 • İsmet İnönü
 • Mazhar Müfit Kansu
 • Nuri Mehmet Conker
 • Refet Bele
 • Mustafa Cantekin
 • Mustafa Necati
 • Yunus Nabi Abalıoğlu
 • Muzaffer Kılıç
 • Müfit Özdeş

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 3

Ülkemizi düşmanların elinden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması konusunda öncü olan, Türk İnkılapları’nın her birini gerçekleştirmesi ile bilinen Atatürk’ün kişisel özellikleri, günümüzde hemen hemen herkes tarafından adeta bir ilke gibi öğrenilmiş ve öğrenilmeye de devam ediyor.

Bütün uluslar, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir dahi olduğu konusunda hemfikirdir. Seçkin bir tarihin ender isimlerinden olan Atatürk, her zaman ileri görüşlü bir lider oldu. Birçok askeri ve siyasi başarısı ile liderliğini tüm dünyaya kanıtladı. Tarih boyunca birçok büyük devlet insanı ve üstün askere rastlanmıştır. Fakat toplumsal manada bir şeyleri değiştirmek isteyenler nadirdir. Atatürk de yaptığı toplumsal değişim ve gelişmelerle öne çıkmış bir önder. Dahiliği ve lider ruhunu birleştirerek Türkiye için birçok önemli adım attı. Attığı adımların izleri, günümüzde en iyi şekilde halen hissediliyor.

Ayrıca bkz :  Android web sayfasını pdf olarak kaydetme

Atatürk’ün en dikkat çeken kişisel özellikleri arasında çok yönlü olması yer alır. Sadece siyasi ve askeri durumlarla değil, eğitim, sanat, kültür, bilim gibi toplumu alakadar eden birçok konuda da yeniliklere öncü oldu. Böylece yapılacak yeniliklerin önünü açtı, çalışmaya gayretli insanlara cesaret verdi.

Atatürk’ün en bilinen kişisel özelliklerinden biri de olayları yüzeysel olarak değil, derinlemesine ele almasıdır. Başarısının temel sırları arasında bu özelliği de vardır. Zorluklara göğüs gerer, asla kaçmazdı. Sorunlarla savaşırdı, çünkü mücadeleci bir kişiliği vardı. Kolay pes etmez, hedeflediği neyse o hedefe doğru emin adımlarla ilerlerdi. Elde ettiği başarıların tamamında bu özelliğinin izlerini görüyoruz.

Vatanseverdir. Vatansever olmasının en önemli kanıtı da ülkesi için varını yoğunu hem maddi hem de manevi anlamda ortaya koymuş olmasıdır. Devletini korumak, Atatürk için her şeyden önce gelir. Kazandığı her bir savaşta, uyguladığı her bir ilkede bunu tekrar tekrar görmekteyiz. İdealisttir. Fikirleri ışığında her şeyi analiz ederek hareket eder, başarıya ulaşmasının en önemli nedenlerinden biri de budur.

Hakikati aramaya karşı her zaman önyargısız ve güçlü bir duruş sergilemiştir. Yaratıcı bir kişiliği vardı. Üretmeyi, tasarlamayı severdi. Mantıklı adımlar atardı, bu adımların ciddi olduğunun bilincindeydi. Son olarak, Mustafa Kemal’in hiçbir stratejisi boş değildir, hepsi de en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şeylerdi.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir