Atasözleri anlamları : A – G harfi arası

Atasözleri ve anlamları

Atasözleri, bir toplumun inanç, kültür, duygu, düşünce ve yaşam deneyimlerini ifade eden sözcükler grubudur.

Genel bir ifade ile insanların kısa ve öz kullandıkları cümlelerdir. Her meslek grubunda, yerel veya ulusal olarak birçok başvuru kaynağıdır. Özellikler yazarların sık kullandığı söz gruplarıdır.

Atasözlerin yok olmamasının nedeni, her zaman kullanılması ve adından anlaşlacağı üzere atalarımızın sözleridir. Her kültürün kendine özgü atasözleri bulunmaktadır. Bunlar genellikle anonimdir. Hayatın tecrübeleri üzerine söylenmiştir.

Atasözleri nedir?

Atasözü, yaşam tecrübesi edinmiş bir gerçeği veya tavsiye ifadesi taşıyankısa, özlü bir söylemlerdir. Atasözlerin en önemli özelliği bir gerçeği ifade etmesidir. Gerçek, insan deneyim, tavsiye, tarih ve farklı konularda olabilir.

Ayrıca bkz :  Kişisel ve fiziksel özelliklerimiz nelerdir

Atasözlerin anlamları felsefi olabilir. Okundukları anlamları taşımayabilir.

Atasözlerinin her kelimesi değerlidir. Bu kelimelerden bir tanesinin yer değişmesi veya telaffuz edilmemesi gerçek anlamını yitirir.

Aç ayı oynamaz atasözünün anlamı

Herhangi bir canlıdan bir beklenti veya iş bekleniyorsa onun hak ettiği emeği verilmeli. İhtiyaçları kaşılandıktan sonra emek istenmelidir

Açık yaraya tuz basılmaz atasözünün anlamı

Üzüntü içinde olan birine acısı hafiflemeden / geçmeden başka bir üzücü haberin verilmesi uygun görülmemesi.

Ağaç yaşken eğilir anlamı

Eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine önem verir. Belli bir zamandan sonra o eğitimi vermek zor ve anlamsızdır. Bu gerçek anlamda ağaç küçükken istenilen yöne yönlendirilir. Büyüdükçe bu zorlaşır. Fikirlerin değişimi ve terbiye konusunda zorlanır.

Ak akçe kara gün içindir atasözü anlamı

Zamanında kötü gün için helal yoldan biriktirilip elde edilen kazançtır. Kötü günler gelmeden onun önlemini almak için köşe bir miktar para ayırmak.

Acele işe şeytan karışır

Mantıklı karar alınmadan alelacele verilen kararların sonu olumlu olmaz.

Balık baştan kokar atasözü

Bir şehir, çalışma ortam, ülke olabilir her şey düzensiz ve disiplinsizse, burada en büyük suçlu orayı yöneten ve idare eden kişilerdir. Özellikler yönetici sınıfına yönelik atasözüdür.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı

Bakılan ve ilgi gösterilen her şeyden karşılık alınır. Bakılmayan ve unutulmaya yüz tutmuş bir şeyden menfaat beklenmez.

Besle kargayı, oysun gözünü atasözü ne anlama gelir

İyiliği hak etmeyen birine iyilikte bulunması, buna karşılık kendisine kötü durum veya nankörlük etmesi anlamına gelir

Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün anlamı

İnsanın birey olarak gücü sınırlıdır. Bir kısım işlerin üstesinden bek başına gelinmez. Böyle durumlarda insanların birlik içerisinde hareket etmesi. Böylelikle sorunun üstesinden gelinir.

Ayrıca bkz :  Grup ve tan süresi ne demek?

Başa gelen çekilir atasözünün anlamı

Yapılan gayretler, uğraşlar sonucuna istenilen elde edilemeyince buna katlanmak veya kabul etmektir.

Bugünün ilini yarına bırakma

Her şeyi (işi) vaktinde yapmak sonrasına bırakmamak. Bugün zamanın vardır. Yarın o zamanı bulamazsın

Can boğazdan gelir atasözünün anlamı

Tüm canlıların yaşamlarını idame etmesi için yiyip içmelerine dikkat çekmektedir.

Çivi çiviyi söker atasözünün anlamı

Zor bir işle başa çıkmanın aynı derece güçlü bir çözümü olmalıdır.

Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün anlamı

Sonuçlanmamış bir işte sonuç alana kadar yapılacak birçok şey vardır.

Damlaya damlaya göl olur atasözünün anlamı

Basit, küçük , önemsiz görülen şeylerin zamanla birikerek büyük ve önem kazanması.Atasözleri içerisinde sık kullanılır

“Davulun sesi uzaktan hoş gelir” anlamı

Olayların içinde bulunmayan ve dışarıdan seyreden kişi / kişiler yorum, kolayca eleştiri yapabilirler. Olayların sorun kısmını görmezler. Kendilerince bir değerlendirme yaparlar.

Denize düşen yılana sarılır atasözünün anlamı

Tehlikeli yada çaresizlik durumunda bu durumdan kurtulmak için aynı şekilde tehlikeli bir çözüme başvururlar.İstemedikleri bir şeyleri yaparlar.

Deliye her gün bayram anlamı

Hiçbir şeyi kafasına takmayan, dert edinmeyen. Dilediği gibi hareket eden, dilediği işleri yapan kişiye her zaman coşku ve özgürlük var.

Dinsizin hakkından imansız gelir

Çivi çiviyi söker gibi bir anlam taşır. Kötü, merhameti, acıması olmayan bir kişiyi ancak ondan daha kötüsü alt edebilir.

El elden üstündür

Tüm insanları yetenekleri bir değildir. Yetenekler farklılık gösterebilir. Birinin yeteneği diğerinden iyi olabilir.

El yarası geçer, dil yarası geçmez anlamı

Vücuttaki yaralar tedavi edilerek zamanla geçer. Ancak bir insanın gönlünü kıran kötü sözler her hatırlandığından üzüntüyü yeniden yaşatır. Kolay kolay unutulmaz.

Ayrıca bkz :  Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir?

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözü anlamı

İnsanın kendi düşünce ve yaşam şartlarına göre plan yapar. Gel gör ki hayat bu plana göre işlemez. Bundan dolayı her hesap her şeye uymaz.

Ev alma komşu al

Ev fiziki bir oturma yeridir. Konumu güzel olabilir. Fakat en önemli komşularınızın, ahlak, tutumu ve çevresine saygısı daha önemlidir.Bundan ötürü komşuluk ilişkileri önemlidir. Gene en sık kullanılan atasözleri içerisinde yer alıyor

Fazla mal göz çıkarma anlamı

Şuan fazla olan eşyanın zararı bulunmaz. Gelecekte lazım olabilir düşüncesi ile muhafaza edilmesidir.

Gelen gideni aratır atasözünün anlamı

Yönetimde yeni gelen kişi, bir önceki çalışandan kötü veya başarı durumu yetersiz olabilir.

Gönül ferman dinlemez anlamı

İnsanoğlunun yaşamı için bazı standartlar ve kurallar vardır. Sevgi, aşk bu tür kuralları bazen dinlemez.

Görünen köy kılavuz istemez

Ortada apaçık bir gerçeği yorumlamaya gerek yoktur.

Bu sayfa A harfi ile G harfi arasındaki atasözleri listelemiştir.

Paylaş: