Amenerrasulü Arapça – Türkçe yazılı metni ve okunuşu

Amenerrasulü Arapça - Türkçe yazılı metni ve okunuşu 1

Amenerrasulü, Kuranı Kerim’in en uzun süresi olan Bakara’nın son (285. ve 286.) iki ayetidir.Bu son iki ayet ismini özel almıştır.

Peygamber efendimiz bu son iki ayetin; Arşı azamın altında bulunan hazinelerden, cennet hazinelerinden alındığı belirtmiştir. Bu hazineden dört şey indirilmiştir. Fatiha, Ayetel Kürsi, Bakaranın son iki ayeti ( Amenerrasulü ) ve Kevser süresidir.

Miraç gecesinde; efendimize Cibril vasıtası olmadan direkt olarak inmiştir.Kurandaki her ayetin sevabı vardır. Bazı sure ve ayetler vardır ki bunların sevapları kat kat daha fazladır.

Peygamber efendimiz (s.a.v) Bakaranın son iki ayetini gece okuyan kişi için yeterlidir.

Arapça yazılışı ve okunuşu

Amenerrasulü Arapça yazılışı ve okunuşu
Amenerrasulü resmi

Arapça Okunuşu ve Türkçe anlamı

Kaynak:Kuran sitesi

Türkçe yazılışı

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Amenerrasulü mp3 olarak indir

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e)(Bakara-286)

Amin

Türkçe meali

285.Ayet

  • Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler).
  • Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik.
  • Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
Ayrıca bkz :  Çatlak Kelimeler 241-260 Cevapları

286.Ayet

  • Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.
  • Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
  • (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
  • Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
  • Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
  • Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
  • Amin
Paylaş: